Anasayfa

GÖL ÇOCUKLARI

7 years ago
Ramazan Akbaş

Soru 1: “Yarışa katılacak köpekler, gölün kenarında küçük sahiplerinin yanında yerlerini alır; verilecek komutlu beklerlerdi. Komutu çocukların “abi” dedikleri 16 yaşlarındaki ................... verirdi”

Yukarıdaki paragrafta noktalı yere hangi isim gelmelidir?

1. Muhtar Rüstem

2. Temel

3. Selçuk

4. Kurt Goldman

Soru 2: Aşağıdakilerden hangisi, köpek yarışında, köpeğin yarış dışı kalmasına sebep olan bir gerekçedir?

A. Bir karış büyüklüğündeki tahtayı ağzıyla alıp sahibine getirmek

B. Şamandıralar arasındaki ipin beri tarafına düşen tahtayı sahibine en önce getirmek

C. Tahta parçasını en önce sahibine getirmek

D. Tahta parçasını en son sahibine getirmek

Soru 3: Köpek yarışında çocukları “en mutlu” eden ödül aşağıdakilerden hangisidir?

A. Arkadaşları. anne ve babaları tarafından kutlanmaları,

B. Toplanan para ile şeker ya da tatlı şöleni çekilmesi,

C. Köpeklerine birer kemik parçası verilmesi,

D. Kazanan köpeğe para ödülü verilmesi,

Soru 4: Aşağıdakilerden hangisi yarışmacı köpekler arasında yoktur?

A. Çomar

B. Cesur

C. Karabaş

D. Tarzan

Soru 5: Aşağıdakilerden hangisi Duygu'nun özellikleri arasında yer almaz?

A. Siyah saçlı ve yeşil gözlü

B. Güler yüzlü ve siyah saçlı

C. Güler yüzlü ve dolgun yanaklı

D. Karagözlü ve güleryüzlü

Soru 6: Ben biraz Türkçe konuşur” diye sürdürdü sözlerini. Adım Kurt Goldman. .................. ama Türkiye'yi ....................... vatan biliyor ben. Ben Türkiye'de çok kaldı. Ben Türkiye'yi Türkleri çok seviyor.”

Yukarıdaki noktalı yerlere aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yerleştirmek uygundur?

A. İngilizim, ikinci

B. Almanım, birinci

C. Fransızım, ikinci

D. Almanım, ikinci

Soru 7: Bu yıl yapılan köpek yarışı öncekilere benzemiyordu. Farklı neden aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A. Yarışmayı bir yabancının izliyor olması,

B. Yarışmaya bu yıl daha çok seyircinin katılması,

C. Yarışmayı Muhtar'ın yönetmesi,

D. İlk kez para ödülü konması,

Soru 8: “Selçuk’un annesi Şaziye, tarla ve hayvanlarla uğraşırken babası Çetin de çok kez büyük toprak sahiplerinin buyruğunda ırgatlık yapıyordu.” cümlesinde geçen ırgat sözcüğü hangi anlama gelir

A. Ustabaşılık

B. Çobanlık

C. Amelelik

D. Patronluk

 

Soru 9:

Muhtar sustu. Tüm köylü çocuğuyla, büyüğüyle, kadınıyla, erkeğiyle Selçuk ve iki arkadaşını alkışladı. Avuçları kızarıncaya dek.”

Köylüleri bu kadar heyecanlandıran ve sevindiren olayın sebebi nedir?

A. Yarışmayı Selçuk'un kazanması,

B. Yarışmada çocukların para kazanması,

C. Köy halkının tatlı ve şekeri fazla yemeleri,

D. Çocukların kazandıkları parayı Okul Yaptırma Derneği'ne bağışlamaları

Soru 10: Selçuk'un ailesi ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?

A. Selçuk'un ailesi zengin sayılacak kadar varlık sahibidir.

B. Selçuk'un ailesi 5 kişiden oluşur.

C. Selçuk’un ailesi topraktan aldıkları ürün ve ineklerinden sağladıkları süt ile geçimlerini kolaylıkla sağlarlardı.

D. Selçuk'un kardeşleri Oya ve Duygu’dur.

 

Soru 11: Gölüstü Köyü yakınlarındaki göl ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?

A. Göl gerçekten çok küçüktür.

B. Göl 10 – 12 kilometrekare bir yüzölçümüne sahiptir.

C. Köylüler gölden yeterince yararlanıyorlar.

D. Göz içinde canlı yaşamayan bir su birikintisidir.

 

Soru 12: Aşağıdakilerden hangisi Gölüstü Köyü ile ilgili verilen bilgilerden biri değildir?

A. Köyde balıkçılık son derece gelişmiştir.

B. Üç bini aşkın nüfusuyla bucak olmaya adaydır.

C. Köylüler ağaç sevgisi kazanmışlardır.

D Köyde sebze ve meyve gibi ürünleri değerlendirmek için kooperatif kurulmuştur.

Soru 13: Duygu ile Selçuk'un sandal ile göle açılmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A. Gölde gezinti yapıp hoşça vakit geçirmek.

B. Biraz balık avlamak, akşam yemeği hazırlamak.

C. Kurt Goldman’ın halini hatırını sormak.

D. Gölde bilimsel inceleme yapmak.

Soru 14: Kurt Goldman’ın göldeki çalışmalarından çocukların kuşkulanmasına sebep olan nedir?

A. Kurt Goldman’ın sürekli göle dalış yapması

B. Kurt Goldman’ın gözlerindeki ifadenin güven vermemesi

C. Yabancı turistlerin kötü niyetli olmaları

D. Selçuk'un gazetede okuduğu haber


Soru 15: Duygu ile Selçuk'un izinsiz olarak göle açılmalarının sebebi içlerinden geçen hangi duygudur?

A. Sorumluluk

B. Merak

C. Macera severlik

D. Korkusuzluk

 

Soru 16: Aşağıdakilerden hangisi dalgıç Kurt Goldman’ın kullandığı araçlardan birisi değildir?

A. Maske

B. Palet

C. Iskarmoz

D. Oksijen tüpü


Soru 17: Alman turist Goldman, hırsızlık sandığı olayla ilgili araştırma yapılmasını niçin istemiyor olabilir?

A. Hırsızların ceza almasını istemiyor olabilir.

B. Çadırından herhangi bir eşyasının kaybolmadığından istemiyor olabilir.

C. Hırsızların bulunamayacağı düşüncesinden olabilir.

D. Araştırma sonunda kendi suçunun ortaya çıkmasını istemiyor olabilir.

Sorun 18: Muhtar Rüstem hırsızlık olayı düşüncesinden niçin rahatsız oluyor?

A. Hırsızlığın çok kötü bir suç olmasından

B. Köyünün böyle bir olayla anılmasından endişelendiğinden

C. Hırsızlık olaylarının köyde yaygınlaşmasında korktuğundan

D. Hırsızlara hoşgörü gösterilmemesi gerektiğinden

Soru 19: “Allah'tan adam şikayetçi değil. Ortada çalınmış bir mal olmadığına göre bu işi böylece kapatmakta köyümüz açısından yarar var. Ne var ki komutanlığını göstermeli, bu adamın çadırına girenleri saptamalısın. Bir zılgıt çekmeliyiz onlara. Köyümüzde hırsızlık mı tövbe ettirmeliyiz. Hadi Selami Çavuş göreyim seni..”

Bu paragrafta geçen zılgıt çekmek deyiminin anlamı nedir?

A. Yapılan hırsızlıktan dolayı pişman etmek

B. Hırsızlık yapanlara küfür etmek

C. Hırsızlık yapanları azarlamak

D. Yaptıkları kötü işten vazgeçirmek

 

Soru 20: Aşağıdakilerden hangisi Temel’in kitapta sözü edilen özelliklerinden biri değildir?

A. 15 – 16 yaşlarındadır.

B. Kültürlü bir gençtir.

C. Yetim ve Yoksuldur.

D. Terbiyeli ve güvenilirdir.

Soru 21: “Selami Çavuş, deneyimli bir jandarmaydı. Onun için çokça bir çaba harcamadan soruşturmayı sonuçlandırılmasını bildi. Fakat vardığın sonuç karşısında apışıp kaldı.” Bu paragrafta geçen “apışıp kaldı” deyimi hangi anlamda kullanılmıştır?

A. Bacakları ayrıldı kaldı.

B. Olduğu yere oturup kaldı.

C. Hiçbir şey yapamadan öylece kalakaldı.

D. Öğrendikleri karşısında şaşırıp kaldı.

 

Soru 22: Selami Çavuş, çadır içinde ve çevresinde yaptığı araştırmalar sonucunda hangi kanıta ulaşamamıştır?

A. Köy çıkışındaki kameradan olanları gördü.

B. Kumların üzerinde çocukların ayak izlerini gördü.

C. Köylüler Alman turistin çadırına doğru gidenlerin kim olduğunu söylemişlerdi.

D. Bir köpeğe ait ayak izlerini tespit etmişti.

Soru 23: Selçuk ve Duygu, çadıra girdiklerini itiraf ettiklerinde babalarının verdikleri tepkiler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A. Sözlü olarak, kibarca uyarmak.

B. Kızıp bağırmak.

C. Dövmeye kalkışmak.

D. Incitici sözler söylemek.

 

Soru 24: Çocukların Kurt Goldman’ın çadırına girmelerinin asıl sebebi nedir?

A. Kurt Goldman’ın eşyalarını merak ettikleri için girmişlerdir.

B. Hırsızlık yapmak için girmişlerdir.

C. Onları Yurt ve Ulus sevgisi buna zorlamıştır.

D. Çadırda eski eser bulacaklarını zannetmişlerdir.

 

Soru 25: Alman turistin yoksullara yardım etmesi, Okul Yaptırmak Derneği’ne bağışta bulunması ve yeni yarış düzenleyerek Selçuk'a ödül vermesinin asıl sebebi ne olabilir?

A. Ne kadar cömert olduğunu herkese göstermek.

B. Ne kadar zengin olduğunu kanıtlamak.

C. Gerçek niyetini gizlemek.

D. Kendine yeni eğlenceler bulmak.

 

Soru 26: Okuduğunuz kitapta köy çocukları ile ilgili özelliklerden hangisi yoktur?

A. Köy çocukları gözüpek ve çeviktirler.

B. Köy çocukları cesaretlidirler.

C. Köy çocukları tarım ve hayvancılıkla ilgilenirler.

D. Köy çocukları okumaya ve öğrenmeye ilgi duymazlar.


Soru 27: Kurt Goldman Ahmet'in lokantasında köyün ileri gelenlerine niçin yemek veriyor?

A. Gölde bulduğu tarihi eseri kutlamak için,

B. Köylülere ne kadar Cömert olduğunu göstermek için,

C. Can sıkıntısını gidermek için,

D. Arkadaşlarıyla güzel bir gece geçirmek için,

 

Soru 28: Goldman’ın yemeğine katılan köyün ileri gelenleri arasında aşağıdaki kişilerden hangisi yoktur?

A. Öğretmen Turgut Bey

B. Karakol Komutanı Selami Çavuş

C. Hüseyin Ağa

D. Muhtar Rüstem


Soru 29: Okuduğunuz kitaba göre aşağıda eşleştirilen sözcüklerin hangisi yanlıştır?

A. Mehtap – Ay ışığının olduğu gece

B. Pikap – Arkası açık taksiden büyükçe araç

C. İskarmoz – Sandalda küreklerin takıldığı yer

D. Palet – Dalgıçların ayağına giydikleri gereç

 

Soru 30: “Ne Duygu'nun ne Selçuk'un ne de Kurt Goldman’ın olasılık vermedikleri uslarına bile getirmedikleri bir iş..” Bu cümlede kullanılan “us” kelimesinin yerine aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilirse daha doğru olur?

A. Akıllarına

B. Yanlarına

C. Sandallarına

D. Köylerine

Soru 31: “Duygu ile Selçuk gece yarısından sonra yataklarından kaldırılıp getirildiler. Yanlarında babaları... Çocuklar tatlı uykularından uyandırılmışlardı ama hoşnuttular. Geç de olsa verdiği karardan ötürü Muhtara teşekkür ettiler.” Duygu ve Selçuk ‘un muhtara teşekkür etmelerinin sebebi nedir?

A. Bu gece yapılacak arama etkinliğine kendilerinin de dahil edilmesi.

B. Muhtarın kendilerine yetişkin insanlar gibi davranması.

C. Muhtarın kendilerine inanmış olması.

D. Gece bir macera yaşayacak olmaları.

 

Soru 32: Gölden çıkarılan yılanlı heykelin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Boyu bir metreye yakındır.

B. Bazı yerleri kırılıp dökülmüştür.

C. Bazı yerleri yosun tutmuştur.

D. Saçlı sakallı, zayıf yapılı bir adamdır.


Soru 33: Arap adlı köpek Yılanlı Heykeli hangi maksatla gölden kumsala taşıyor?

A. Duygu ve Selçuk'a yardım etmek için

B. Yarıştaki gibi tahta parçasını kıyıya çıkarmak için

C. Kurt Goldman’ın gerçek niyetini ortaya çıkarmak için

D. Köpeğin aklı olmaz tesadüfen çıkarmıştır.

 

Soru 34: Temel sandalların tapalarını çıkarıp iskamrozlarını niçin kırmıştır?

A. Bay Goldman’ın emrini yerine getirmek için

B. Duygu ve Selçuk'a sinirlendiği için

C. Bay Goldman’dan 1000 lira aldığı için

D. Bu işin ne anlama geldiğini bilmediği için

 

Soru 35: Arap adlı köpeğin yılanlı heykeli gölden çıkarıp taşıdığı yerin adı nedir?

A. Karga burnu

B. Karaburun

C. Kestane burnu

D Kestane sazlığı

 

Soru 36: Okuduğunuz kitaba göre Alman turist Goldman’ın yılanlı heykeli gölden çıkarmasının asıl sebebi nedir?

A. Kaybolan tarihi eserleri insanlığa yeniden kazandırmak.

B. Tarihi eserlerin yok olup gitmesini engellemek.

C. Bulduğu eserin müzeden sergilemek.

D. Çok değerli bu heykeli satıp zengin olmak.

 

Soru 37: Yılanlı heykel hangi Anadolu uygarlığı tarafından yapılmıştır?

A. Urartular

B. Hititler

C. Selçuklular

D. Lidyalılar

 

Soru 38: Uzmanın verdiği bilgiye göre bulunan tarihi eserin yapılışı hangi tarihî dönemlere aittir?

A. İsa'dan sonra 1500 – 2500 yıllarına

B. İsa'dan önce 1500 – 2500 yıllarına

C. İsa'dan sonra 1500 – 2000 yıllarına

D. İsa'dan önce 1500 – 2000 yıllarına

 

Soru 39: Gerekli tutanaklar yazılırken Muhtar Rüstem karakolun telefonundan kimi aradı ve durumu haber verdi?

A. Başbakanı

B. Kaymakamı

C. Valiyi

D. Cumhurbaşkanını


Soru 40: Bulunan yılanlı heykel neyi temsil ediyordu?

A. Ülkenin kralını

B. Canbazlar kralını

C. Yılanlar kralını

D. Yılanlar Şahı’nı


Sınav Bitti

 

 

Yorum Yazın

Kitapi üyesi iseniz lütfen giriş yaparak yorum bırakın. Giriş Yap
 
 
 
Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır. Email adresiniz görüntülenmeyecektir. Yorumlardan yazarı sorumludur.

Henüz hiç yorum yok :(


Kodventure Teknoloji A.Ş. hizmetidir.